Skip to main content

Zelfsturing in het kort

Serieus nemen

De kern van zelfsturing is: mensen serieus nemen. Anders dan bij de traditionele organisatievorm worden medewerkers in zelfsturende organisaties niet beschouwd als kostenpost en risicofactor, maar als bekwame en zelfstandig denkende steunpilaren die in staat zijn een waardevolle bijdrage te leveren aan de bedrijfsdoelen.

Hun werk wordt dan ook niet tot in detail voorgeschreven en gecontroleerd. Bij zelfsturing wordt zo veel mogelijk aan het boordelingsvermogen van de medewerker overgelaten, omdat hij/zij het meest van het betreffende werk of de concrete situatie afweet. Doordat mensen als volwassen en verantwoordelijk worden behandeld gedragen zij zich ook zo: ze zijn betrokken, nemen verantwoordelijkheid en tonen initiatief. Dat geeft de organisatie een enorme voorsprong.

Neem contact op

Wat is zelfsturing precies?

De termen “zelfsturing” en “zelfsturende teams” worden in veel verschillende betekenissen gebruikt.

We krijgen dan ook vaak de vraag wat zelfsturing inhoudt en wat de pijlers van zelfsturing zijn. Daarom hier een korte uitleg over wat wij bedoelen met “zelfsturing”. Een zelfsturende organisatie is een helder omschreven organisatie waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen bij diegene(n) die er het meest vanaf weten én die het meest direct de effecten ondervinden van de genomen besluiten.

Lees meer over wat zelfsturing is
zelfsturend team
samenwerken

Waarom zelfsturing?

Een zelfsturende organisatie biedt belangrijke voordelen.

Het vormt namelijk een oplossing voor veel voorkomende problemen met betrekking tot besluitvorming, het geeft de organisatie een voorsprong op de concurrentie en zorgt ervoor dat de organisatie beter kan inspelen op veranderende omgevingsfactoren.

Lees meer over de voordelen van zelfsturing

Voor wie is het geschikt?

Bij welke soort bedrijven kan zelfsturing toegepast worden?

Zelfsturende bedrijven zijn er in vele soorten en maten. Van grote, internationaal opererende bedrijven tot MKB-bedrijven.

Wat zij gemeenschappelijk hebben, is de wil om een voorsprong te nemen op de concurrentie door te innoveren in hun organisatie. En de bereidheid om daarin tijd en aandacht te investeren.

Lees meer over voor wie zelfsturing geschikt is

Meer weten?

Neem contact met ons op, we kijken samen met u naar de mogelijkheden.

Contact