Skip to main content

Coaching en training

Coaching en training bij zelfsturing

De best presterende organisaties zijn die waarin medewerkers uit de diverse disciplines op effectieve wijze samenwerken. Vaak zien we echter nog een klassieke top-down aanpak, waarbij alle informatie eerst via het management moet. De beste prestaties worden echter geleverd als mensen zich vrij voelen om te doen wat nodig is én als ze ze zich gehoord voelen.

Fair Leadership Company begeleidt organisaties op weg naar effectieve zelfsturing middels het coachen van medewerkers en het geven van trainingen. We zorgen ervoor dat medewerkers over de juiste competenties beschikken en schaven bij waar nodig. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze competenties op de juiste manier worden ingezet en dat de organisatie voortdurend blijft leren.

Neem contact op

Andere competenties, andere mindset

Werken in een zelfsturende organisatie vraagt om andere competenties en een andere mindset. Verantwoordelijkheid nemen, onderhandelen, concrete afspraken maken, elkaar (respectvol) aanspreken, initiatief nemen, innovatief denken, collega’s enthousiasmeren, planmatig en kostenefficiënt denken, en tenslotte tegenstrijdige (bedrijfs-)belangen tegen elkaar afwegen, het zijn vaardigheden die niet vanzelfsprekend aanwezig bij de medewerkers. Gerichte (in house) training en coaching brengt uw medewerkers snel op het gewenste niveau.

Waarom Fair Leadership Company?

  • Specialist in zelfsturing

  • Meer dan 20 jaar ervaring

  • Persoonlijke aanpak

  • Concreet en praktisch

Verantwoordelijkheid geven

Maar ook van de leidinggevenden wordt een andere mindset en benadering gevraagd: verantwoordelijkheid en vertrouwen geven, fouten accepteren, steunen, coachen, faciliteren, inspireren en bij dat alles een helicopterblik hebben, is evenmin vanzelfsprekend. Ook hier kan training en coaching enorm helpen om de beoogde doelen te bereiken.

Breng uw organisatie in topvorm

Gerichte (in house) coaching en training brengt de personen die deelnemen aan de zelfsturende organisatie snel op het gewenste niveau.De organisatie wordt efficiënter en kan beter inspelen op een veranderende omgeving.

Wij zorgen ervoor dat:

  • Managers en andere medewerkers gaan samenwerken
  • Medewerkers elkaar enthousiasmeren
  • De organisatie beter inspeelt op omgevingsfactoren

Subsidie mogelijk

Voor innovatieve ontwikkelingen als de implementatie van zelfsturing binnen uw organisatie bestaan diverse subsidies. Wij hebben ervaring met het aanvragen en afhandelen van subsidieaanvragen. Meer weten? Neem contact met ons op.

Contact

Casus: De sleutel gevonden!

Een directeur van een MKB-onderneming voelde zich machteloos in zijn eigen onderneming. Hij probeerde belangrijke veranderingen en innovaties door te voeren, maar wat hij ook probeerde, zijn plannen kwamen niet van de grond.

Hij voerde de druk op zijn medewerkers op, en toen dat niet hielp, voerde hij hem nog verder op. Zonder resultaat. De organisatie leek wel immuun voor alle signalen. In het coachingstraject ontdekten we dat de directeur (en zijn MT) de medewerkers op geen enkele manier hadden betrokken bij de veranderingen en innovaties. Ze hadden ze eenvoudig “afgekondigd”, zonder rekening te houden met de twijfels, zorgen, bezwaren en ideeën van de medewerkers. Dit inzicht was de sleutel naar de oplossing. Met onze coaching onderzocht en bereidde hij de volgende innovatie voor, samen met zijn medewerkers. Iedereen kon zijn bijdrage leveren. Het resultaat was dat deze innovatie moeiteloos en enthousiast werd doorgevoerd en zelfs verder uitgewerkt dan de directeur zelf voor mogelijk had gehouden.

Deze relaties zijn je voorgegaan

Meer weten?

Neem contact met ons op, we kijken samen met u naar de mogelijkheden.

Contact