Skip to main content

Interim management

Tijdelijke versterking van de organisatie

Soms is er niemand beschikbaar om leiding te geven aan het ontwikkelproces naar zelfsturing. Dan kunnen wij de leiding tijdelijk overnemen en het hele veranderproces samen met uw medewerkers uitvoeren. Met oog voor wat u belangrijk vindt.

Neem contact op

Inspirerend leidinggeven

Leidinggeven aan de ontwikkeling van zelfsturing vraagt om evenwicht tussen enerzijds initiatieven nemen, de weg wijzen, het tempo bepalen en anderzijds ruimte en vertrouwen geven aan de medewerkers, ze enthousiasmeren, uitdagen, steunen en faciliteren, zonder druk uit te oefenen of fouten af te straffen.

Waarom Fair Leadership Company?

  • Specialist in zelfsturing

  • Meer dan 20 jaar ervaring

  • Persoonlijke aanpak

  • Concreet en praktisch

Expertise en ervaring

Wij beschikken over de expertise en de jarenlange ervaring die nodig zijn om het ontwikkelproces naar een zelfsturende organisatie op een zorgvuldige, efficiënte en succesvolle manier te doorlopen.

Subsidie mogelijk

Voor innovatieve ontwikkelingen als de implementatie van zelfsturing binnen uw organisatie bestaan diverse subsidies. Wij hebben ervaring met het aanvragen en afhandelen van subsidieaanvragen. Meer weten? Neem contact met ons op.

Contact

Casus: Herstel van vertrouwen

Een televisieproductiebedrijf was in zwaar weer beland. Het bedrijf was in korte tijd snel gegroeid, maar de interne organisatie was niet mee ontwikkeld.

Er heerste, kortom, een betrekkelijke chaos, waardoor veel mis ging en de belangrijkste klant dreigde zijn opdrachten terug te trekken. De directeur riep onze hulp in. Onze interim-manager wist in korte tijd het vertrouwen te winnen van de directeur en de medewerkers. Gezamenlijk ontwikkelden zij een geolied werkende interne organisatie. Het kwaliteitsniveau verbeterde enorm en alle deadlines werden gehaald. Tot grote tevredenheid van de klant, die schriftelijk bevestigde dat het vertrouwen in de producent volledig hersteld was.

Deze relaties zijn je voorgegaan

Meer weten?

Neem contact met ons op, we kijken samen met u naar de mogelijkheden.

Contact