Skip to main content

Het Fair Leadership Concept

Over het concept

Fair Leadership is een vernieuwend organisatieconcept dat gebaseerd is op positieve sturingsprincipes en horizontaal leiderschap. Het concept is ontstaan vanuit jarenlange praktijkervaring en is onderbouwd met wetenschappelijke inzichten. Het kenmerk van Fair Leadership-organisaties is dat de mensen elkaar “optillen” (in plaats van “neerdrukken”).

Sturing door optillen

In traditionele organisaties vindt de aansturing plaats door middel van (top-down) opdrachten, waarna controles en zonodig sancties volgen. Bij Fair Leadership-organisaties werkt de sturing door middel van inspireren, uitnodigen, ondersteunen en faciliteren. Wij noemen dit: ‘optillen in plaats van neerdrukken’.

Neem contact op

Positieve effecten

Deze nieuwe manier van sturen veroorzaakt een aantal positieve effecten op de organisatie en de mensen die er werken:

  • Succes De bedrijfscultuur ontwikkelt zich naar een cultuur waarin mensen elkaar succes gunnen en elkaar steunen (elkaar dus niet als concurrenten zien)
  • Inventiviteit Doordat er minder ‘druk’ wordt uitgeoefend, zijn medewerkers eerder bereid hun ideeën te uiten en mee te denken over oplossingen
  • Excellentie Doordat de focus gelegd wordt op kansen en mogelijkheden (in plaats van op het voorkomen en bestraffen van fouten) gaan mensen hun talenten ontplooien en durven zij hun hoofd boven het maaiveld uit te steken.
  • Energie Dit alles resulteert in een organisatie met meer betrokkenheid, meer verantwoordelijkheid, meer oplossingsgerichtheid en meer innovatie.
  • Plezier Tenslotte verbetert de onderlinge sfeer aanmerkelijk, Het bedrijf wordt een aantrekkelijker werkgever, waardoor het gemakkelijker wordt talent aan te trekken en/of vast te houden. Het werkplezier straalt ook positief af op de klanten / cliënten.

Andere waarden

Fair Leadership is gebaseerd op andere waarden. Waarden die wij allemaal kennen en herkennen, maar die in de context van ons werk (nog) nauwelijks een rol spelen. Denk aan waarden als gelijkheid, openheid, wederkerigheid en menselijkheid (‘de menselijke maat’).

Waarom Fair Leadership Company?

  • Specialist in zelfsturing

  • Meer dan 20 jaar ervaring

  • Persoonlijke aanpak

  • Concreet en praktisch

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Binnen een fair Leadership-organisatie is iedereen een ‘leider’ – van zichzelf en van zijn directe omgeving. Elke medewerker heeft recht op informatie, inspraak, de mogelijkheid om een bijdrage te leveren en verantwoordelijkheid te nemen. Het resultaat is dat elke medewerker zich ‘eigenaar’ voelt van zijn werk, zijn team, zijn bedrijf en de resultaten van het bedrijf.

Meer weten?

Neem contact met ons op, we kijken samen met u naar de mogelijkheden.

Contact